Vrienden

                              Vriend van ... U toch ook ?

Ook u kunt 'vriend' worden van de stichting Vrienden van de Larense Beiaard door u aan te melden als donateur. De gemeente Laren financiert één bespeling per maand en het onderhoud. De stichting neemt de overige bespelingen en evenementen voor haar rekening, zo ook publicaties en publiciteit over de Larense beiaard. Inmiddels kent de stichting bijna 200 donateurs. U kunt helpen door 10 euro op jaarbasis te doneren. Uiteraard mag het bedrag ook hoger zijn. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening:                                    NL 25 INGB 0000396300 ten name van de 'Stichting Vrienden van de Larense Beiaard' te Laren. Wij houden u op de hoogte van het jaarprogramma en via de jaarlijkse donateursbrief van nieuws over de beiaard (info@larensebeiaard.nl).


Belangrijk

De stichting heeft een ANBI status met cultureel oogmerk

Hierdoor kunt u uw donatie jaarlijks voor 125% van uw belasting aftrekken.

Download hiervoor het formulier "Periodieke gift in geld"op de site van de belastingdienst. Of u kunt het ook bij ons aanvragen.

Het RSI nummer van de stichting is 8024.63.083.

Op die manier is een kleine gift van u een groot geschenk voor ons .

website by: Larense Beiaard
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.