Jaarverslagen

jaarverslag 2020 stichting vrienden van de Larense Beiaard


Beiaardbespelingen

2020 was een bijzonder jaar door COVID19. Ook werd de kerk en de toeren gerestaureerd, waardoor de beiaard enkele weken niet bespeeld kon worden

In 2020 werd de beiaard 20 maal bespeeld. De vaste bespelingen zijn nog steeds op de 2e en 4e zaterdag van de maand van 12.00 tot 12.45 uur. De speeltijd is met een kwartier ingekort wegens gebrek aan financiering. Speciale bespelingen vonden plaats op Koninginnedag, tijdens Open Monumentendag, in de Sinterklaas- en Kersttijd. De melodieën van het automatische spel, die de beiaard elk heel en elk half uur een melodietje laat spelen, werd eenmaal vernieuwd dit jaar.

In juli en augustus waren er geen zomeravondconcerten. Vanwege de onzekerheid die COVID19 veroorzaakte, durfden in maart we geen afspraken te maken met gastbeiaardiers.

We hopen dat in 2021 de concerten weer plaats kunnen vinden. Voor 2020 hadden we een gift gekregen van de Stichting Paul en Hanneke van den Hoek - Haas, waarvoor onze dank. We zullen dit geld alsnog gebruiken voor toekomstige zomerconcerten.

.

Promotieactiviteiten

Dit jaar waren er geen zomerconcerten.

Informatie over activiteiten van de stichting en de speellijst 2020 was ook te vinden op onze website www.larense-beiaard.nl. Deze website bevat behalve de speeldata ook filmpjes gemaakt tijdens de zomerconcertavonden

Onderhoud beiaard

De onderhoudsbeurt door de klokkengieterij Kon. Eijsbouts werden begeleid door Klaas de Haan, beiaardier.

Bestuur

Is dit jaar ongewijzigd gebleven. Er zijn nog 2 vacatures voor enthousiaste beiaard liefhebbers! (Penningmeester en PR)

Financiën

In 2020 werd € 2360 aan subsidie van de Gemeente Laren en € 1056 aan donaties ontvangen.

De subsidie en de giften van de donateurs worden voornamelijk besteed aan reguliere bespelingen en het verversen van de automaat. Door het teruglopen van de inkomsten is dit jaar weer een exploitatie tekort, wat voorlopig nog opgevangen kan worden met het geld dat in rijkere jaren op een spaarrekening gezet is.

Bestuur

Per 31-12-2017 was het bestuur als volgt samengesteld:

Jaap Montagne (voorzitter)

Ruth Koornneef - van der Gaag (secretaris/ penningmeester)

vacature (lid/PR)

Henk Vernooy (lid/website)

Adviseurs van het bestuur:

Klaas de Haan (beiaardier)

Website: www.larense-beiaard.nl.

Email: larensebeiaard@gmail.com


JAARVERSLAG 2019 STICHTING VRIENDEN VAN DE LARENSE BEIAARD

Beiaardbespelingen

In 2019 werd de beiaard 27 maal bespeeld. De vaste bespelingen zijn op de 2e en 4e zaterdag van de maand van 12.00 tot 12.45 uur. De speeltijd is met een kwartier ingekort wegens gebrek aan financiering. Speciale bespelingen vonden plaats op Koninginnedag, tijdens Open Monumentendag, in de Sinterklaas- en Kersttijd. De melodieën van het automatische spel, die de beiaard elk heel en elk half uur een melodietje laat spelen, werd eenmaal vernieuwd dit jaar.

In juli en augustus waren er 3 zomeravondconcerten door: onze eigen beiaardier Klaas de Haan en door de gastbeiaardiers Jan Bezuijen en Rosemarie Seuntiëns. De concerten konden doorgang vinden dankzij een anonieme gift, waarvoor onze dank.

Er werd koffie en thee geschonken en waren er gemiddeld 16 bezoekers, veel oude bekenden maar ook nieuwe gezichten.

Promotieactiviteiten

Aan de 3 zomeravondconcerten werd aandacht gegeven in de Laarder BEL, in het Larens Journaal, op de websites van de Larense-beiaard en van Larens Behoud en op YouTube.

Andere Informatie over activiteiten van de stichting en de speellijst 2019 was ook te vinden op onze website www.larense-beiaard.nl. Deze website bevat behalve de speeldata ook filmpjes gemaakt tijdens de zomerconcertavonden

Onderhoud beiaard

De onderhoudsbeurt door de klokkengieterij Kon. Eijsbouts werden begeleid door Klaas de Haan, beiaardier.

Bestuur

Is dit jaar ongewijzigd gebleven. Er zijn nog 2 vacatures voor enthousiaste beiaard liefhebbers! (Penningmeester en PR)

Financiën

In 2019 werd € 2360 aan subsidie van de Gemeente Laren en € 1926 aan donaties ontvangen.

Wederom hebben we in 2019 een gulle gift ontvangen, dit keer van de Stichting Paul en Hanneke van den Hoek - Haas om de zomerconcerten in 2020 te kunnen organiseren.

De subsidie en de giften van de donateurs worden voornamelijk besteed aan reguliere bespelingen en het verversen van de automaat. Door het teruglopen van de inkomsten is dit jaar weer een exploitatie tekort, wat voorlopig nog opgevangen kan worden met het geld dat in rijkere jaren op een spaarrekening gezet is.

Bestuur

Per 31-12-2017 was het bestuur als volgt samengesteld:

Jaap Montagne (voorzitter)

Ruth Koornneef - van der Gaag (secretaris/ penningmeester)

vacature (lid/PR)

Henk Vernooy (lid/website)

Adviseurs van het bestuur:

Ton Braas (muzikale adviezen/PR)

Henriët Gerritse - Griffioen (muzikale adviezen)

Klaas de Haan (beiaardier)

Website: www.larense-beiaard.nl.

Email: larensebeiaard@gmail.com

JAARVERSLAG 2018 STICHTING VRIENDEN VAN DE LARENSE BEIAARD

Beiaardbespelingen

In 2018 werd de beiaard 22 maal bespeeld. De vaste bespelingen waren op van 12.00 tot 12.45 uur. De speeltijd is met een kwartier ingekort wegens gebrek aan financiering. Speciale bespelingen vonden plaats op Koninginnedag, tijdens Open Monumentendag, in de Sinterklaas- en Kersttijd. De melodieën van het automatische spel, die de beiaard elk heel en elk half uur een melodietje laat spelen, werd eenmaal vernieuwd dit jaar.

In juli en augustus waren er 3 zomeravondconcerten door onze eigen beiaardier Klaas de Haan en door de gastbeiaardiers Bauke Reitsma en de poolse Katarzyna Takao Piastowska (Wuppertal, Duitsland). De concerten konden doorgang vinden dankzij een anonieme gift, waarvoor onze dank.

Er werd koffie en thee geschonken en waren er gemiddeld 19 bezoekers, veel oude bekenden maar ook nieuwe gezichten. Helaas konden dit jaar de vrijwilligers van Theodotion met hun "rolstoelclubje" niet bij de concerten aanwezig zijn, we hopen ze in 2019 weer te begroeten.

Promotieactiviteiten

Aan de 3 zomeravondconcerten werd aandacht gegeven in de Laarder BEL, in het Larens Journaal, op de websites van de Larense-beiaard en van Larens Behoud en op YouTube.

Andere Informatie over activiteiten van de stichting en de speellijst 2018 was ook te vinden op onze website www.larense-beiaard.nl. Deze website bevat behalve de speeldata ook filmpjes gemaakt tijdens de zomerconcertavonden

Onderhoud beiaard

De onderhoudsbeurten door de klokkengieterij Kon. Eijsbouts werden begeleid door Klaas de Haan, beiaardier.

Bestuur

Is dit jaar ongewijzigd gebleven. Er zijn nog 2 vacatures voor enthousiaste beiaard liefhebbers!

Financiën

In 2018 werd € 1760 aan subsidie van de Gemeente Laren en € 1875 aan donaties ontvangen. Het bestuur zal in 2019 bij de Gemeente Laren een verzoek indienen voor het verhogen van de subsidie om in ieder geval de reguliere bespelingen te kunnen handhaven. Het aantal donateurs loopt nog steeds terug door overlijden van onze veelal oudere donateurs of door verhuizing.

Wederom hebben we in 2018 een gulle gift ontvangen, dit keer van de Stichting De Uiterwaarden namens Mevrouw Wessels - Boersma, om de zomerconcerten in 2019 te kunnen organiseren.

De subsidie en de giften van de donateurs worden voornamelijk besteed aan reguliere bespelingen en het verversen van de automaat. Door het teruglopen van de inkomsten is dit jaar weer een exploitatie tekort, wat voorlopig nog opgevangen kan worden met het geld dat in rijkere jaren op een spaarrekening gezet is.

Bestuur

Per 31-12-2017 was het bestuur als volgt samengesteld:

Jaap Montagne (voorzitter)

Ruth Koornneef - van der Gaag (secretaris/ penningmeester)

vacature (lid/PR)

Henk Vernooy (lid/website)

Adviseurs van het bestuur:

Ton Braas (muzikale adviezen/PR)

Henriët Gerritse - Griffioen (muzikale adviezen)

Klaas de Haan (beiaardier)

Website: www.larense-beiaard.nl.

Email: larensebeiaard@gmail.com


JAARVERSLAG 2017 STICHTING VRIENDEN VAN DE LARENSE BEIAARD 

Beiaardbespelingen

In 2017 werd de beiaard 21 maal bespeeld. De vaste bespelingen waren op van 12.00 tot 12.45 uur. De speeltijd is met een kwartier ingekort wegens gebrek aan financiering. Speciale bespelingen vonden plaats op Koninginnedag, tijdens Open Monumentendag, in de Sinterklaas- en Kersttijd. De melodieën van het automatische spel, die de beiaard elk heel en elk half uur een melodietje laat spelen, werd eenmaal vernieuwd dit jaar.

In juli en augustus waren er 3 zomeravondconcerten door onze eigen beiaardier Klaas de Haan en door de gastbeiaardiers Jasper Stam en Laura Marie Rueslatten (Oslo, Noorwegen). De concerten konden doorgang vinden dankzij een anonieme gift, waarvoor onze dank. Helaas konden de concerten, door het regenachtige weer, niet op het grasveld naast de kerk beluisterd worden, maar in de kerk. Er werd koffie en thee geschonken en waren er gemiddeld rond de 20 bezoekers, veel oude bekenden maar ook nieuwe gezichten. We waren ook erg blij dat ook dit jaar weer de vrijwilligers van Theodotion met hun "rolstoelclubje" bij de concerten konden zijn.

Promotieactiviteiten

Aan de 3 zomeravondconcerten werd aandacht gegeven in de Laarder BEL, in het Larens Journaal, op de websites van de Larense-beiaard en van Larens Behoud en op YouTube.

Andere Informatie over activiteiten van de stichting en de speellijst 2017 was ook te vinden op onze website www.larense-beiaard.nl. Deze website bevat behalve de speeldata ook filmpjes gemaakt tijdens de zomerconcertavonden

Onderhoud beiaard

De onderhoudsbeurten door de klokkengieterij Kon. Eijsbouts werden begeleid door Klaas de Haan, beiaardier.

Bestuur

Ton Verver is dit jaar uit het bestuur getreden wegens verhuizing naar een andere gemeente. Ton heeft jarenlang de PR op een fantastische manier verzorgd, hiervoor danken wij hem heel hartelijk.

Financiën

In 2017 werd € 1760 aan subsidie van de Gemeente Laren en € 1840 aan donaties ontvangen. Het aantal donateurs loopt nog steeds terug door overlijden van onze veelal oudere donateurs of door verhuizing. Door deze krimpende inkomsten zag het bestuur zich genoodzaakt om te stoppen met het organiseren van de Zomerconcerten. Maar gelukkig hoeft dat in 2017 en 2018 nog niet want we hebben een gulle gift ontvangen van een Stichting die anoniem wenst bij te dragen.

De subsidie en de giften van de donateurs worden voornamelijk besteed aan reguliere bespelingen en het verversen van de automaat. Door het teruglopen van de inkomsten is dit jaar weer een exploitatie tekort, wat voorlopig nog opgevangen kan worden met het geld dat in rijkere jaren op een spaarrekening gezet is.

Bestuur

Per 31-12-2017 was het bestuur als volgt samengesteld:

Jaap Montagne (voorzitter)

Ruth Koornneef - van der Gaag (secretaris/ penningmeester)

vacature (lid/PR)

Henk Vernooy (lid/website)

Adviseurs van het bestuur:

Ton Braas (muzikale adviezen/PR)

Henriët Gerritse - Griffioen (muzikale adviezen)

Klaas de Haan (beiaardier)

Website: www.larense-beiaard.nl.

Email: info@larense-beiaard.nl


JAARVERSLAG 2016 STICHTING VRIENDEN VAN DE LARENSE BEIAARD

Beiaardbespelingen

In 2016 werd de beiaard 33 maal bespeeld. De vaste bespelingen waren op zaterdag tussen de middag, van 12.00 tot 13.00 uur. In juli en augustus waren er 4 zomeravondconcerten door onze eigen beiaardier Klaas de Haan en door de gastbeiaardiers Martien van der Knijff, Wim Ruitenbeek en Janno den Engelsman. De concerten konden doorgang vinden dankzij een gift van de Stichting Regina Fonds, waarvoor onze dank. De concerten konden door het goede weer alle 4 op het grasveld naast de kerk beluisterd worden. Er werd koffie en thee geschonken en waren er gemiddeld rond de 23 bezoekers, veel oude bekenden maar ook nieuwe gezichten. We waren ook erg blij dat ook dit jaar weer de vrijwilligers van Theodotion met hun "rolstoelclubje" bij de concerten konden zijn. Speciale bespelingen vonden plaats op Koninginnedag, tijdens Open Monumentendag, in de Sinterklaas- en Kersttijd.

De melodieën van het automatische spel, die de beiaard elk heel en elk half uur een melodietje laat spelen, werden 2 maal vernieuwd dit jaar. In overleg met de directe buren is de luidheid van het carillon, tijdens het spelen van de automaat, aangepast.

Promotieactiviteiten

Aan de 4 zomeravondconcerten werd aandacht gegeven in de Laarder BEL, in het Larens Journaal, op de websites van de Larense-beiaard en van Larens Behoud en op YouTube.

Andere Informatie over activiteiten van de stichting en de speellijst 2016 was ook te vinden op onze website www.larense-beiaard.nl. Deze website bevat behalve de speeldata ook filmpjes gemaakt tijdens de zomerconcertavonden

Het programma van de zomerconcerten werd dit jaar weer in kleur gedrukt dankzij de vrijgevigheid van de Firma Canon.

Onderhoud beiaard

De onderhoudsbeurten door de klokkengieterij Kon. Eijsbouts werden begeleid door Klaas de Haan, beiaardier.

Financiën

In 2016 werd € 1760 aan subsidie van de Gemeente Laren en € 2230 aan donaties ontvangen. Het aantal donateurs loopt nog steeds terug door overlijden van onze veelal oudere donateurs of door verhuizing. Door deze krimpende inkomsten zag het bestuur zich genoodzaakt om te stoppen met het organiseren van de Zomerconcerten. Maar gelukkig hoeft dat in 2016 nog niet want we hebben een gulle gift van € 800,- ontvangen van de Stichting Reginafonds.

De subsidie en de giften van de donateurs worden voornamelijk besteed aan reguliere bespelingen en het verversen van de automaat. Door het teruglopen van de inkomsten is dit jaar weer een exploitatie tekort, wat voorlopig nog opgevangen kan worden met het geld dat in rijkere jaren op een spaarrekening gezet is.

Bestuur

Per 31-12-2016 was het bestuur als volgt samengesteld:

Jaap Montagne (voorzitter)

Ruth Koornneef - van der Gaag (secretaris/ penningmeester)

Ton Verver (lid/PR)

Henk Vernooy (lid/website)

Adviseurs van het bestuur:

Ton Braas (muzikale adviezen)

Henriët Gerritse - Griffioen (muzikale adviezen)

Klaas de Haan (beiaardier)

Website: www.larense-beiaard.nl.

Email: info@larense-beiaard.nl


JAARVERSLAG 2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE LARENSE BEIAARD

Beiaardbespelingen

In 2014 werd de beiaard 34 maal bespeeld. De vaste bespelingen waren op zaterdag tussen de middag, van 12.00 tot 13.00 uur. In juli en augustus waren er 4 zomeravondconcerten door onze eigen beiaardier Klaas de Haan en door de gastbeiaardiers Auke de Boer, Paul Maassen en Jan-Geert Heuvelman. De concerten konden door het goede weer alle 4 op het grasveld naast de kerk beluisterd worden. Er werd koffie en thee geschonken en waren er gemiddeld rond de 18 bezoekers, veel oude bekenden maar ook nieuwe gezichten. We waren ook erg blij dat ook dit jaar weer de vrijwilligers van Theodotion met hun "rolstoelclubje" bij de concerten konden zijn. Speciale bespelingen vonden plaats op Koninginnedag, tijdens Open Monumentendag, in de Sinterklaas- en Kersttijd. De melodieën van het automatische spel, die de beiaard elk heel en elk half uur een melodietje laat spelen, werden 2 maal vernieuwd dit jaar.

Promotieactiviteiten

Aan de 4 zomeravondconcerten werd aandacht gegeven in de Laarder BEL, in het Larens Journaal, op de websites van de Larense-beiaard en van Larens Behoud en op YouTube.

Andere Informatie over activiteiten van de stichting en de speellijst 2015 was ook te vinden op onze website www.larense-beiaard.nl. Deze website bevat behalve de speeldata ook filmpjes gemaakt tijdens de zomerconcertavonden

Het programma van de zomerconcerten werd dit jaar weer in kleur gedrukt dankzij de vrijgevigheid van de Firma Canon.

Onderhoud beiaard

De onderhoudsbeurten door de klokkengieterij Kon. Eijsbouts werden begeleid door Klaas de Haan, beiaardier.

Financiën

In 2015 werd € 2063,00 aan subsidie van de Gemeente Laren en € 1785,00 aan donaties ontvangen. Het aantal donateurs loopt nog steeds terug door overlijden van onze veelal oudere donateurs of door verhuizing. De gemeente heeft wederom de subsidie gekort.

Door de krimpende inkomsten zag het bestuur zich genoodzaakt om te stoppen met het organiseren van de Zomerconcerten. Maar dat hoeft komende jaar nog niet want we hebben een gift van € 800,-ontvangen van de Stichting Reginafonds, zodat we de Zomerconcerten in 2016 wel door kunnen laten gaan

De subsidie en de giften van de donateurs worden voornamelijk besteed aan reguliere bespelingen en het verversen van de automaat. Door het teruglopen van de inkomsten is dit jaar een exploitatie tekort van € 379, wat voorlopig nog opgevangen kan worden met het geld dat in rijkere jaren op een spaarrekening gezet is.

Bestuur

Per 31-12-2015 was het bestuur als volgt samengesteld:

Jaap Montagne (voorzitter)

Ruth Koornneef - van der Gaag (secretaris/ penningmeester)

Ton Verver (lid/PR)

Henk Vernooy (lid/website)

Vacature (lid)

Adviseurs van het bestuur:

Ton Braas (muzikale adviezen)

Henriët Gerritse - Griffioen (muzikale adviezen)

Klaas de Haan (beiaardier)

Website: www.larense-beiaard.nl.

Email: info@larense-beiaard.nl


JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN DE LARENSE BEIAARD

Beiaardbespelingen

In 2014 werd de beiaard 27 maal bespeeld. De vaste bespelingen waren op zaterdag tussen de middag, van 12.00 tot 13.00 uur. In juli en augustus waren er 4 zomeravondconcerten door onze eigen beiaardier Klaas de Haan en door gastbeiaardiers. Het Amerikaans duo Lisa Lonie & Janet Tebbel; Frans Haagen, hoofdvakdocent beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort en Roy Kroezen, beiaardier van Arnhem. De concerten konden door het goede weer alle 4 op het grasveld naast de kerk beluisterd worden. Er werd koffie en thee geschonken en waren er gemiddeld rond de 20 bezoekers, veel oude bekenden maar ook nieuwe gezichten. We waren ook erg blij dat de vrijwilligers van Theodotion met hun "rolstoelclubje" weer bij de concerten konden zijn. Speciale bespelingen vonden plaats op Koninginnedag, tijdens Open Monumentendag, in de Sinterklaas- en Kersttijd. De melodieën van het automatische spel, die de beiaard elk heel en elk half uur een melodietje laat spelen, werden 2 maal vernieuwd dit jaar.

Promotieactiviteiten

Aan de 4 zomeravondconcerten werd aandacht gegeven in de Laarder BEL, in het Larens Journaal, op de websites van de Larense-beiaard en van Larens Behoud en op YouTube.

Andere Informatie over activiteiten van de stichting en de speellijst 2014 was ook te vinden op onze website www.larense-beiaard.nl. Deze website bevat behalve de speeldata ook filmpjes gemaakt tijdens de zomerconcertavonden

Het programma van de zomerconcerten werd dit jaar weer in kleur gedrukt dankzij de vrijgevigheid van de Firma Canon. In dit programma was ook weer ruimte voor advertenties van bedrijven uit de Naarderstraat e.o. te weten: Vivante/HAVO woninginrichting, Beo snackbar, Health Plus, Appelboom, Kerkhof en Electrisch Installatie Bureau Kuypers.

Onderhoud beiaard

De onderhoudsbeurten door de klokkengieterij Kon. Eijsbouts werden begeleid door Klaas de Haan, beiaardier.

Financiën

In 2014 werd € 2063,00 aan subsidie van de Gemeente Laren en € 1965,00 aan donaties ontvangen. Het aantal donateurs loopt nog steeds terug door overlijden van onze veelal oudere donateurs of door verhuizing. De gemeente heeft wederom de subsidie gekort.

De inkomsten worden voornamelijk besteed aan reguliere bespelingen en zomerconcerten en het verversen van de automaat. Door het teruglopen van de inkomsten is ook dit jaar weer een exploitatie tekort, wat voorlopig nog opgevangen kan worden met het geld dat in rijkere jaren op een spaarrekening gezet is.

Bestuur

Per 31-12-2014 was het bestuur als volgt samengesteld:

Jaap Montagne (voorzitter)

Ruth Koornneef - van der Gaag (secretaris/ penningmeester)

Ton Verver (lid/PR)

Henk Vernooy (lid/website)

Vacature (lid)

Adviseurs van het bestuur:

Ton Braas (muzikale adviezen)

Henriët Gerritse - Griffioen (muzikale adviezen)

Klaas de Haan (beiaardier)

Website: www.larense-beiaard.nl.

Email: info@larense-beiaard.nl


JAARVERSLAG 2013 STICHTING VRIENDEN VAN DE LARENSE BEIAARD

Beiaardbespelingen

In 2013 werd de beiaard 26 maal bespeeld. De vaste bespelingen waren op zaterdag tussen de middag, van 12.00 tot 13.00 uur. In juli en augustus waren er 4 zomeravondconcerten door ons eigen beiaardier Klaas de Haan en door gastbeiaardiers Harry Banning, Rien Donkersloot en Jan Willem Achterkamp. De concerten konden door het goede weer alle 4 op het grasveld naast de kerk beluisterd worden. Er werd koffie en thee geschonken en waren er gemiddeld rond de 20 bezoekers, veel oude bekenden maar ook nieuwe gezichten. We waren ook erg blij dat de vrijwilligers van Theodotion met hun "rolstoelclubje" bij de concerten konden zijn.

Een speciale bespeling vond plaats op 1 september: om het nieuw geïnstalleerde klavier in te wijden spelen K de Haan en A Kroeze verschillende stukken 4-mains. Andere speciale bespelingen vonden plaats op Koninginnedag, tijdens Open Monumentendag, in de Sinterklaas- en Kersttijd.

De melodieën van het automatische spel werden 2 maal vernieuwd.

Promotieactiviteiten

Aan de 4 zomeravondconcerten werd aandacht gegeven in de Laarder BEL, in het Larens Journaal, op de websites van de Larense-beiaard en van Larens Behoud en op YouTube.

Andere Informatie over activiteiten van de stichting en de speellijst 2013 was ook te vinden op onze website www.larense-beiaard.nl. Deze website is nieuw en bevat behalve de speeldata ook filmpjes gemaakt tijdens de zomerconcertavonden

Het programma van de zomerconcerten werd dit jaar weer in kleur gedrukt dankzij de vrijgevigheid van de Firma Canon. In dit programma was ook weer ruimte voor advertenties van bedrijven uit de Naarderstraat e.o. te weten: HAVO woninginrichting, Beo snackbar, Health Plus, Appelboom, Kerkhof en VakantieXperts

Onderhoud beiaard

De onderhoudsbeurten door de klokkengieterij Kon. Eijsbouts werden begeleid door Klaas de Haan, beiaardier. De vervanging van het klavier is in 2013 een feit en de beiaardiers zijn zeer tevreden met het resultaat. De Stichting heeft subsidie gekregen van het fonds van de Rabobank en van de Gemeente Laren.

Financiën

In 2013 werd € 2.116,00 aan subsidie van de Gemeente Laren en € 2.183,00 aan donaties ontvangen. Het aantal donateurs loopt nog steeds terug door overlijden van onze veelal oudere donateurs, door verhuizing en de financiële crisis. De gemeente heeft de subsidie met 10% gekort. Het geld wordt voornamelijk besteed aan reguliere bespelingen en zomerconcerten en verversen de automaat die de beiaard elk heel en elk half uur een melodietje laat spelen. Door het teruglopen van de inkomsten is ook dit jaar weer een klein exploitatie tekort, wat voorlopig nog opgevangen kan worden met het geld dat in rijkere jaren op een spaarrekening gezet is.

Bestuur

Per 31-12-2013 was het bestuur als volgt samengesteld:

Jaap Montagne (voorzitter)

Ruth Koornneef - van der Gaag (secretaris/ penningmeester)

Ton Verver (lid/PR)

Henk Vernooy (lid/website)

Vacature (lid)

Adviseurs van het bestuur:

Ton Braas (muzikale adviezen)

Herriët Heersink (beheer website)

Henriët Gerritse - Griffioen (muzikale adviezen)

Klaas de Haan (beiaardier)

Website: www.larense-beiaard.nl.

Email: info@larense-beiaard.nl


JAARVERSLAG 2012 STICHTING VRIENDEN VAN DE LARENSE BEIAARD

Beiaardbespelingen

In 2012 werd de beiaard 28 maal bespeeld. De vaste bespelingen waren op zaterdag tussen de middag, van 12.00 tot 13.00 uur. In juli en augustus waren er 4 zomeravondconcerten door ons eigen beiaardier Klaas de Haan en door gastbeiaardiers. De concerten konden door het goede weer alle 4 op het grasveld naast de kerk beluisterd worden. Er werd koffie en thee geschonken en waren er gemiddeld rond de 20 bezoekers, veel oude bekenden maar ook nieuwe gezichten. Speciale bespelingen vonden plaats op Koninginnedag, tijdens Open Monumentendag, in de Sinterklaas- en Kersttij. De melodieën van het automatische spel werden 2 ververst.

Promotieactiviteiten

Aan de 4 zomeravondconcerten werd aandacht gegeven in de Laarder BEL, in het Larens Journaal, op de websites van de Larense-beiaard en van Larens Behoud en op YouTube.

Andere Informatie over activiteiten van de stichting was ook te vinden op de website www.beiaard.nl. Deze website is nieuw en bevat behalve de speeldata voor de zaterdagen, ook het programma van de zomerconcerten en filmjes.

Het programma van de zomerconcerten werd dit jaar voor het eerst in kleur gedrukt dankzij de vrijgevigheid van de Firma Canon. In dit programma was ook voor het eerst ruimte voor advertenties van bedrijven uit de Naarderstraat te weten: HAVO woninginrichting, Organic Foods for you, Beo snackbar'Health Plus, Appelboom, Kerkhof en VakantieXperts

Het aantal donateurs loopt nog steeds terug door overlijden van onze veelal oudere donateurs, door verhuizing en de financiële crisis. Er moet dus nodig gewerkt worden aan een andere vorm van werving, ook omdat de gemeente subsidie dan met 10% gekort heeft.

Onderhoud beiaard

De onderhoudsbeurten door de klokkengieterij Kon. Eijsbouts werden begeleid door Klaas de Haan, beiaardier. Er is ook een offerte ontvangen voor de vervanging van het klavier. Hiervoor moet extra subsidie geworven worden. De Stichting heeft subsidie toegezegd gekregen van het fonds van de Rabobank (€ 2500,-) en van de Gemeente Laren (€ 13.000,-). De St Vrienden van de Larense Beiaard zal zelf ± € 2500 bijdragen. In 2013 moet de opdracht aan Eijsbouts verstrekt worden

Financiën

In 2012 werd € 2.116,00 aan subsidie van de Gemeente Laren en € 2.132,50 aan donaties ontvangen. Nagekomen donaties voor 2011 bedroegen € 278. Zoals boven al vermeld is helaas het aantal donateurs gestaag gedaald in de afgelopen jaren en is en elk jaar een klein exploitatie tekort wat voorlopig nog opgevangen kan worden door het geld dat in rijkere jaren op een spaarrekening gezet is.

Bestuur

Per 31-12-2012 was het bestuur als volgt samengesteld:

Jaap Montagne (voorzitter)

Ruth Koornneef - van der Gaag (secretaris/ penningmeester)

Ton Verver (lid/PR)

Henk Vernooy (lid/website)

Vacature (lid)

Adviseurs van het bestuur:

Ton Braas (muzikale adviezen)

Herriët Heersink (beheer website)

Henriët Gerritse - Griffioen (muzikale adviezen)

Klaas de Haan (beiaardier)

Website: www.larense-beiaard.nl.

Email: info@larense-beiaard.nl


JAARVERSLAG 2011 STICHTING VRIENDEN VAN DE LARENSE BEIAARD

Beiaardbespelingen

In 2011 werd de beiaard ** maal bespeeld. De vaste bespelingen waren op zaterdag tussen de middag, van 12.00 tot 13.00 uur. In juli en augustus waren er 4 zomeravondconcerten door ons eigen beiaardier Klaas de Haan en door gastbeiaardiers Gideon Bodden, Gert Oldenbeuving en Mathieu Polak. De concerten konden door het goede weer alle 4 op het grasveld naast de kerk beluisterd worden. Er werd koffie en thee geschonken en waren er gemiddeld rond de 20 bezoekers, veel oude bekenden maar ook nieuwe gezichten. Speciale bespelingen vonden plaats op Koninginnedag, tijdens Open Monumentendag, in de Sinterklaastijd en op Kerstavond. De melodieën van het automatische spel werden ** ververst.

Promotieactiviteiten

Aan de 4 zomeravondconcerten werd aandacht gegeven in de Laarder BEL, in het Larens Journaal, op de websites van de Larensebeiaard en van Larens Behoud en op YouTube.

Andere Informatie over activiteiten van de stichting was ook te vinden op de website www.larensebeiaard.nl.

Het aantal donateurs loopt nog steeds terug door overlijden van onze veelal oudere donateurs, door verhuizing en de financiële crisis. In 2011 werd een aparte wervingsactie gestart door huis aan huis, in geselecteerde straten van Laren, 200 brieven over de Stichting Vrienden van de Larense Beiaard te verspreiden; dat leverde slechts 8 nieuwe donateurs op. Er moet dus nodig gewerkt worden aan een andere vorm van werving in 2012 ook omdat de gemeente subsidie dan met 10% gekort heeft..

Onderhoud beiaard

De onderhoudsbeurten door de klokkengieterij Kon. Eijsbouts werden begeleid door Klaas de Haan, beiaardier. Er is ook een offerte aangevraagd voor de vervanging van het klavier. Hiervoor moet extra subsidie geworven worden. De Stichting heeft een aanvraag ingediend bij het fonds van de Rabobank.

Financiën

In 2010 werd € 2.116,00 aan subsidie van de Gemeente Laren en € 2.953,50 aan donaties ontvangen. Het aantal donateurs bedroeg 137 (150 in 2010). Zoals boven al vermeld is helaas het aantal donateurs gestaag gedaald in de afgelopen jaren en is en elk jaar een klein exploitatie tekort wat voorlopig nog opgevangen kan worden door het geld dat in rijkere jaren op een spaarrekening gezet is.

Bestuur

Per 31-12-2011 was het bestuur als volgt samengesteld:

Jaap Montagne (voorzitter)

Ruth Koornneef - van der Gaag (secretaris/ penningmeester)

Ton Verver (lid/PR)

Henk Vernooy (lid/website)

Vacature (lid)

Adviseurs van het bestuur:

Ton Braas (muzikale adviezen)

Herriët Heersink (beheer website)

Henriët Gerritse - Griffioen (muzikale adviezen)

Klaas de Haan (beiaardier)

website by: Larense Beiaard
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.